Kobiety stawiam w centrum mojej uwagi.

 Narodziny nowego człowieka to dla mnie świętość.

Zapewniam kobietom w ciąży opiekę podczas porodu i po nim, poprzez ciągłe emocjonalne, informacyjne oraz fizyczne wsparcie.

Zachęcam kobiety oraz ich rodziny do aktywnego poszukiwania informacji o ciąży, porodzie oraz okresie wczesnego macierzyństwa.

Wspieram w świadomym podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów zgodnych z nimi samymi.